Bilde av Bjornsvevilla

PLANLEGGINGSFASEN • DEN HAR DU BARE EN GANG

HAAVI ARKITEKT

- kan videreføre dine tanker og ønsker om ny bolig. 
- kan revitalisere din eksisterende bolig.

HAAVI ARKITEKT vil sørge for å:
  • tilpasse boligen til det lokale miljøet og områdets reguleringsbestemmelser
  • formgi en god tomteutnyttelse som tar hensyn til topografi, sol-/lys- /utsiktsforhold, adkomstforhold og utearealer
  • ivareta krav til universell utforming
  • bidra til energiøkonomisering
  • implementere ny teknologi
Nye offentlige krav og bestemmelser i medhold av ny Plan–og  Bygningslov som ble innført fra 1. juli 2010, har aktualisert behovet for å søke råd hos fagfolk.
Dette er bare noen av de spørsmål som må vektlegges, enten det dreier seg om nybygg eller revitalisering av bolig.

 

Bilde av Tomannsbolig


HAAVI ARKITEKT

kan hjelpe deg med å realisere dine planer. 
Ved en tett dialog og samarbeid gjennom planleggingsstadiet, virkeliggjør vi din boligdrøm.

HAAVI ARKITEKT legger vekt på:
  • Helhetlig, gjennomført arkitektonisk uttrykk
  • God romfølelse – gode lysforhold
  • Gode funksjonskrav
  • Bygge-/driftsøkonomi
  • Trivsel/livskvalitet

Tore Jørgen Haavi, Kallerudlia 13, 2816 Gjøvik, mobil: 974 72 277,
e-mail: t.j@haavark.no