energi

ENERGIØKONOMISERING


I 2007 ble det innført krav om at nye boliger skal oppføres som lavenergiboliger.

Økende energikostnader, miljømessige hensyn og krav til innekomfort, fører til stadig økende fokus på energioptimalisering. Ved neste revisjon av Plan –og Bygningsloven er det ventet at det vil bli stillet krav om at nye boliger skal føres opp som såkalte passivhus.

Det er like viktig å utføre energiøkonomiseringstiltak på eldre boliger.
Krav om energisertifisering av boliger vil kunne få konsekvenser for verdifastesetting av din bolig ved et eventuelt salg.

HAAVI ARKITEKT

gir dere veiledning i hvilke tiltak det vil være fornuftig å gjennomføre, for å kutte driftskostnader og øke salgsverdien på  boligen.
Les mer på: www.enova.no


Tore Jørgen Haavi, Kallerudlia 13, 2816 Gjøvik, mobil: 974 72 277,
e-mail: t.j@haavark.no